23. juni 2022

Ny CMS-rapport: Efter freden - Ukrainekrigens betydning for dansk og europæisk sikkerhed

CMS har udgivet rapporten ”Efter freden: Ukrainekrigens betydning for dansk og europæisk sikkerhed”. Rapporten er redigeret af konstitueret centerleder Kristian Søby Kristensen og forskningsassistent, ph.d.-studerende Niels Byrjalsen. Den indeholder en række analytiske bidrag forfattet af forskere og analytikere på CMS, som samlet har til hensigt at informere og styrke den danske debat om den nye situation i forsvars- og sikkerhedspolitikken som følge af Ukrainekrigen.

Forfatterne analyserer med udgangspunkt i egen forskning og praksiserfaring områder og problemstillinger, hvor politiske udfordringer aktualiseres eller helt må gentænkes på grund af Ukrainekrigen og den russiske trussel mod Europas sikkerhedsorden. Det gælder NATO, Tysklands rolle i Europa, udviklingen i Arktis, Kinas positionering, sikkerhed i Afrika, den forsvarspolitiske kamp i Danmark, afskrækkelse i Østersøregionen, forsvarets militære udfordringer, folkeretlige aspekter af våbenleverancer til Ukraine, krigens nukleare dimension, militærteknologiske forandringer og spørgsmålet om samfundssikkerhed. Alle kapitlerne forholder sig på de respektive områder til konsekvenserne af Ukrainekrigen og den bredere russiske udfordring for Danmark.

Læs mere og download rapporten her.