10. juni 2020

Ny CMS Rapport: Dansk offensiv cybermagt mellem angreb, spionage og forsvar

Center for Militære Studier udgiver rapporten ”Dansk offensiv cybermagt mellem angreb, spionage og forsvar: En komparativ analyse på tværs af Europa”.

Rapporten belyser det intensiverede cybertrusselsbillede, der tegner sig mod Danmark, og analyserer, hvordan Danmark som cybermagt kan imødegå disse udfordringer. Rapporten sammenligner Frankrig, Norge og Hollands indsatser på cyberområdet og opstiller på den baggrund en række anbefalinger til, hvordan Danmark kan anvende offensive cybermidler. Som en central anbefaling peger rapporten på, at Danmarks cyberenhed fremadrettet løsner op for sin nuværende skarpe opdeling mellem angreb, spionage og forsvar og derved styrker sin mulighed for at handle strategisk i forbindelse med cyberkonflikter, der falder under tærsklen for krig.