10. august 2023

Ny CMS-rapport: Amerikansk forsvars- og sikkerhedspolitik i forandring

Amerikansk forsvars- og sikkerhedspolitik er i forandring, og stormagtskonkurrencen med Kina og delvist Rusland er det altoverskyggende fokus, der sætter rammerne for Biden-administrationens forsvars- og sikkerhedspolitiske linje. Denne konkurrencetilstand gennemsyrer amerikansk forsvars- og sikkerhedspolitik, og er ikke mindst definerende for den amerikanske selvforståelse som stormagt. 

På den baggrund undersøger CMS-rapporten "Amerikansk forsvars- og sikkerhedspolitik i forandring: Afskrækkelse, alliancefællesskaber og teknologisk dominans i en ny sikkerhedspolitisk æra", hvordan Biden-administrationen forvalter dette skifte både strategisk og i praksis, og hvordan det kommer til udtryk i den transatlantiske relation. Rapporten zoomer ind på forandringer inden for tre centrale dimensioner - afskrækkelsespolitik, alliance- og partnerskabspolitik samt teknologipolitik - og ser nærmere på forandringernes betydning for Danmark.

Læs rapporten her.

Emner