26. februar 2021

Ny CMS Rapport: Amerikansk Arktis-politik i forandring - aktører og konfliktforståelser

CMS har udgivet rapporten "Amerikansk Arktis-politik i forandring – aktører og konfliktforståelser" samt et tilhørende CMS Memo. Begge dele er forfattet af vicecenterleder, seniorforsker Kristian Søby Kristensen og videnskabelig assistent Lin A. Mortensgaard ved Center for Militære Studier.

USA har hidtil været afventende i relation til Arktis, men er nu er slået ind på en mere aktiv kurs i sin arktiske sikkerhedspolitik. Rapporten undersøger, hvorfor det er tilfældet, hvilke aktører, der driver den igangværende refokusering, samt hvilke muligheder det giver for Rigsfællesskabet.

Analysen identificerer tre konfliktforståelser i amerikansk Arktis-politik – konflikt om, i og på kanten af Arktis – og formulerer på den baggrund en række anbefalinger til, hvordan Rigsfællesskabet bedst kan positionere sig i relation til USA’s fornyede Arktis-interesse.

Læs rapport og memo her.