18. marts 2022

Ny bevilling til forskning i afskrækkelse

Militær afskrækkelse er et centralt forsvarspolitisk virkemiddel for stater og alliancer i international politik. Men hvordan kan vi forstå effekterne af afskrækkelse, og hvilken betydning har afskrækkelse politisk og psykologisk for de samfund, der praktiserer det?

Disse og flere spørgsmål skal et nyt flerårigt forskningsprojekt RITUAL DETERRENCE på Center for Miltære Studier, Institut for Statskundskab, undersøge. Seniorforsker på CMS Maria Mälksoo skal lede projektet, som er finansieret af Det Europæiske Forskningsråd. Maria har fået tildelt en ERC Consolidator Grant til at opbygge et forskningsteam til projektet.

Læs mere om bevillingen her.