1. juni 2018

Ny artikel om russisk maritim hybrid krigsførelse i Østersøen

Natten mellem d. 26. og 27. juni 2014 dukkede "små grønne mænd" pludseligt op på gaderne i Sevastopol. Midlerne, som her blev anvendt til at annektere Krim, var ikke konventionelle militære midler, men snarere en blanding af militære midler og teknikker hentet fra bl.a. informationskrigsførelse og cyberkriminalitet. Annekteringen af Krim var et eksempel på russisk hybrid krigsførelse.

Hybrid krigsførelse til søs
I en ny artikel “Sea of Peace” or Sea of War?” Russian Maritime Hybrid Warfare in the Baltic Sea udgivet i Naval War College Review, analyserer seniorforsker Gary Schaub Jr. (Center for Militære Studier) og seniorforsker Martin N. Murphy (Dalhousie University, Halifax) hybrid krigsførelse til søs.

Artiklen undersøger begrebet hybrid krigsførelse, og særligt dets politiske og informationsmæssige dimensioner, og argumenter for, hvordan hybrid krigsførelse vil kunne finde sted i og fra Østersøen. På den baggrund skitserer artiklen to mulige scenarier for en russisk kampagne i Østersøregionen og foreslår tiltag, som de baltiske lande kan gennemføre for at imødegå effekterne af en sådan mulig aggression.

Læs artiklen her.