7. januar 2019

Ny artikel: Centrale udviklingstendenser af betydning for somalisk pirateri

I en ny artikel, "Poly-criminal Pirates and Ballooning Effects: Implications for International Counter-piracy" udgivet i Global Policy, analyserer seniorforsker Katja Lindskov Jacobsen (Center for Militære Studier) centrale udviklingstendenser af betydning for somalisk pirateri siden 2013.

Poly-kriminelle pirater og ballon-effekter
Niveauet af somalisk pirateri er på et historisk lavpunkt. Til trods herfor er det dog stadigt nødvendigt at fokusere på udfordringer til lands. På baggrund af en redegørelse for de seneste udviklingstendenser, herunder fænomenet 'poly-kriminelle pirater', leverer artiklen en diskussion af, hvad denne udvikling betyder for eksterne aktørers pirateribekæmpende indsatser.

Artiklen lægger særlig vægt på risikoen for at skabe 'ballon-effekter', dvs. risikoen for at forflytte piraterne over til andre former for kriminalitet. Ved at betragte pirater som poly-kriminelle tydeliggøres risikoen for, at de kriminelle substituerer pirateri med anden kriminalitet. På den baggrund præsenteres implikationerne for fremtidig international bekæmpelse af pirateri.

Læs hele artiklen her.