8. august 2017

Ny artikel: Hvor effektiv er 'truslen om Haag'?

I sommeren 2014 igangsatte Israel en militær offensiv mod Gazastriben. Palæstina svarede igen med truslen om at inddrage Den Internationale Straffedomstol – først i håbet om, at dette kunne bremse offensiven, og senere at det kunne presse Sikkerhedsrådet til at vedtage en resolution med krav om israelisk tilbagetrækning.

Strategien bragte dog ingen af de ønskede resultater med sig. Samtidig er den det første eksempel på, at en international aktør aktivt anvender truslen om Haag så eksplicit i forsøget på at tvinge et ønsket udfald igennem.

Hvad kan vi lære af denne sag? Er den udtryk for en generel manglede respekt for Straffedomstolen? Eller var det blot Palestina, der ikke formåede at spille ICC-kortet rigtigt?

Disse spørgsmål danner rammen om en ny artikel i Journal of International Criminal Justice af Ph.d. og tidligere forskningsassistant ved Center for Militære Studier Marc Schack. Under overskriften ’Going to The Hague’ as Coercive Leverage’ analyseres 2014-casen og dennes implikationer for ICC’s magtpotentiale.