9. august 2017

Ny artikel: Et kritisk blik på maritim kapacitetsopbygning

Problemer til vands skal løses til lands. Sådan lyder en efterhånden kendt konklusion, når det gælder bekæmpelse af maritim kriminalitet ved Afrikas kyster.

På denne baggrund har blandt andre FN, EU og USA engageret sig i kapacitetsopbygning i Guineabugten for gennem en styrkelse af blandt andet kystbevogtning og institutioner til efterfølgende retsforfølgelse at bekæmpe den maritime kriminalitet.

I en ny artikel i African Security Review, kaster seniorforsker Katja Lindskov Jacobsen et kritisk blik på den aktuelle maritime kapacitetsopbygning i Guineabugten.

Dels fokuserer artiklen på indsatsernes effekt i forhold til formålet om en styrkelse af maritim sikkerhed, og dels belyses konsekvenserne af denne form for intervention, med særlig fokus på magtrelationer og påvirkning af modtagerlandes prioritering af forskellige sikkerhedsmæssige udfordringer.

Her lyder en central pointe, at så snart man intervenerer, så blander man sig i et net af såvel synlige som usynlige igangværende rivaliseringer og magtkampe, hvilket ikke kan undgå at påvirke det lokale sikkerhedsbillede.

Tilgå artiklen, som kobler maritim sikkerhed til de kritiske sikkerhedsstudier, her.