26. oktober 2017

Ny artikel: Do no harm: A taxonomy of the challenges of humanitarian experimentation

Seniorforsker ved Center for Militære Studier, Katja Lindskov Jacobsen, professor ved Peace Research Institute Oslo, Kristin Bergtora Sandvik og fellow ved Stanford’s Digital Civil Society, Sean Martin McDonald, sætter i en ny artikel fokus på de potentielt skadelige konsekvenser af ’humanitarian experimentation’.

Voldelige konflikter, klimaudfordringer, pandemier og hungersnød er humanitære katestrofer, som har forårsaget et højt antal flygtninge og sat humanitære organisationer under pres. Derfor ser flere organisationer mod brugen af ny teknologi som en løsning på udfordringerne. Dette er teknologi som droner, der kan benyttes til transport af medicin og prøver, iris-scanning, som kan bruges til at kontrollere uddelingen af madrationer, og indsamlingen af biometriske data, som kan bruges til sporing og identificering af potentielle smittebærere.  

Men selvom teknologien inddrages for at hjælpe mennesker i nød, kan samme teknologi potentielt føre til en række risici mod de mennesker, som det er meningen, den skal beskytte. Risikoen stiger især, når industrien benytter umoden teknologi – det vil sige teknologi, som stadigvæk er i testfasen.

De risici, som brugen af den umodne teknologi kan medføre, strider imod humanitære principper, men ofte tages teknologien i brug ud fra en logik om, at noget gøres. Artiklen søger at kaste lys på denne problemstilling og gennem en kritisk tilgang at vise, at den teknologiske innovation inden for det humanitære felt bør anses som ”humanitarian experimentation”.

Du kan tilgå artiklen i sin helhed her