NATO-policy director for en dag – Københavns Universitet

Center for Militære Studier > Nyheder > NATO-policy director f...

12. marts 2012

NATO-policy director for en dag

Den 5. marts 2012 inviterede Center for Miltære Studier i samarbejde med Atlantsammenslutningen og Forsvarsministeriet en udvalgt skare af danske universitetsstuderende til at være ’policy directors’ for en dag. I løbet af dagen fik de studerende mulighed for at møde eksperter og embedsmænd og at arbejde konkret med ide- og policyudvikling på emner, der står centralt på NATO’s dagsorden – op til og efter NATO-topmødet i Chicago i maj 2012.
Deltagernes arbejde i løbet af dagen koncentrerede sig om fire komplicerede temaer, der alle står centralt på NATO’s dagsorden, og dermed også er af central betydning for dansk sikkerheds- og forsvarspolitik. I fire grupper arbejdede deltagerne på at ide- og politikudvikle på NATOs fremtidige operationer, på NATOs partnerskaber, på ’smart defense’-dagsordenen i NATO, og på hvordan NATO kan håndtere nye trusler.  Resultatet af gruppernes arbejde diskuteredes efterfølgende med et ekspertpanel med repræsentanter fra forsvaret, centraladministrationen, forskningsverden og civilsamfundet.
Dagen blev åbnet af forsvarsminister Nick Hækkerup. I talen lagde ministeren vægt på dialog og debat som afgørende for at finde svar og løsninger på de udfordringer en kompleks verden byder Danmark. ”I dag er I mine rådgivere”, sagde ministeren, ”I kan komme med inspiration og trykprøve vores ideer og forestillinger. Og forhåbentlig er det ikke bare i dag, men begyndelsen til en dialog om Danmarks sikkerhedspolitik som vi kan fortsætte”.

Du kan læse mere om arrangementet samt hele forsvarsministerens tale her.