18. november 2011

Seniorforsker Henrik Breitenbauch inviteret til at deltage i NATO Allied Command Transformations Pre SACT seminar

Seminaret organiseres for ACT af Atlantic Council US (ACUS) og Center for Security and International Studies (CSIS). Seminaret skal gennem dialog mellem repræsentanter for NATO HQ, ACT HQ, andre højtstående embedsmænd samt amerikanske og europæiske tænketanksfolk skabe input til det årlige SACT Seminar, som samler NATOs Nordatlantiske Råd såvel som NATOs Militærkomité til diskussioner om alliancens fremtidige udvikling. Hovedfokus vil i begge tilfælde være på at konkretisere NATOs smart defence-dagsorden frem mod topmødet i Chicago næste sommer.

Endvidere er Henrik Breitenbauch også blevet inviteret til at være moderator til NATO ACTs årlige ”Chiefs of Transformation Conference & Roundtable” i Norfolk, Virginia, 12-13 december 2011. Her er deltagerne medlemslandenes militære Chiefs of Transformation.

Læs mere om Allied Command Transformation her: http://www.act.nato.int/