Her kan du møde CMS til Folkemødet – Københavns Universitet

Center for Militære Studier > Nyheder > Her kan du møde CMS ti...

13. juni 2012

Her kan du møde CMS til Folkemødet

Torsdag d. 14 juni kl. 16:30-17:30
Arrangør:     Center for Militære Studier
Navn:           Skal vi bombe eller bygge brønde? Danmarks indsats i konfliktområder
Sted:            Restaurant Sommer, Havnegade 19.

Resumé:       Hvilken rolle skal Danmark spille i verdens brændpunkter? Skal vi bombe
                    eller bygge brønde? Skyde med skarpt eller stoppe sult? Og kan man 
                    meningsfuldt tale om humanitære indsatser uden også at benytte
                    traditionelle militære magtmidler

Ordstyrer:     Seniorforsker Henrik Ø. Breitenbauch

Deltagere:     - Generalmajor Kurt Mosgaard, Forsvarskommandoen
                    - Forsvarsordfører Lene Espersen, Det Konservative Folkeparti
                    - Vicedirektør Jan Fritz Hansen, Danmarks Rederiforening
                    - Udenrigspolitisk ordfører Søren Espersen, Dansk Folkeparti samt
                    - Forskere fra CMS

Fredag d. 15 juni kl. 10:00-11:00
Arrangør:     Center for Militære Studier
Navn:           Skal Danmark deltage i en krig mod Iran? Værdier eller interesser – ny
                    dansk sikkerhedspolitik?       
Sted:            Restaurant Sommer, Havnegade 19.

Resumé:       Bør interesser frem for værdier afgøre danske indsatser? Går vi på
                    kompromis med vores fundamentale humanitære principper ved at tale
                    om interesser? Er en intervention i Syrien utænkelig? Og skal Danmark
                    droppe den humanitære indsats i Afrika og i stedet fokusere på Arktis og
                    piratbekæmpelse?

Ordstyrer:     Professor Mikkel Vedby Rasmussen

Deltagere:     - Udenrigspolitisk ordfører Jeppe Kofod, Socialdemokraterne
                    - Forsvarsordfører Zenia Stampe, Radikale Venstre
                    - EU-ordfører Lykke Friis, Venstre
                    - Generalsekretær Troels Frøling, Atlantsammenslutningen samt
                    - Forskere fra CMS

Fredag d. 15 juni kl. 16:00-16:45
Arrangør:     Center for Militære Studier
Navn:           Kaserner eller kampfly? Er der penge nok til alt i dansk forsvar?Sted:            Restaurant Sommer, Havnegade 19.

Resumé:       Skal vi lukke kaserner og købe nye kampfly? Kan vi meningsfuldt tale om
                    et ”moderne og effektivt forsvar”, når forsvaret skal spare 2-3 mia. kr.?
                    Er håndhævdelsen af Danmarks suverænitet til salg i jagten på
                    besparelser? Eller skal besparelserne hentes i Danmarks bidrag til
                    internationale indsatser?

Ordstyrer:     Forsker Lars Bangert Struwe

Deltagere:     - Forsvarsordfører Nikolaj Villumsen, Enhedslisten
                    - Formand Flemming Vinther, Hærens Konstabel- og Korporalforening 
                    - Forsvarsordfører Troels Lund Poulsen, Venstre samt
                    - Forskere fra CMS

Lørdag d. 16. juni kl. 16:15 - 17:15
Arrangør:     Den Svenske Forsvarsindustri
Navn:           Nordisk forsvarssamarbejde – realisme eller idealisme?
Sted:            Allinge Havn - Indermolen

Resumé         Forsvar verden over skal spare – også det danske. Fremtidige budgetter
                     understreger vigtigheden af et nordisk forsvarssamarbejde. Hidtil har
                     samarbejdet dog haltet, så derfor stiller MeningsMinisteriet spørgsmålet:
                     Nordisk forsvarssamarbejde – realisme eller idealisme?

Deltager:      Troels Lund Poulsen (Forsvarsordfører for Venstre), Zenia Stampe
                    (Forsvarsordfører for Radikale Venstre), Anders Hansson (Medlem af
                    Rigsdagens Forsvarsudvalg for Moderaterne), Magnus Christiansson
                    (Sikkerheds- og forsvarspolitisk forsker på det svenske forsvarsakademi
                    på Karlberg) og Henrik Breitenbauch (Sikkerheds- og forsvarspolitisk
                    forsker på Center for Militære Studier på Københavns Universitet)