Invitation til konferencen: Maritime Security Operations og dansk kapacitetsopbygning – Københavns Universitet

Center for Militære Studier > Nyheder > Invitation til konfere...

23. november 2012

Invitation til konferencen: Maritime Security Operations og dansk kapacitetsopbygning

Konferencen vil fokusere på, hvad de politiske og militære udfordringer er med Maritime Security Operations og kapacitetsopbygning.
Konferencen er delt i to dele, en teoretisk del om formiddagen, der introducerer maritim strategi og Maritime Security Operations, og så en praktisk del, der på baggrund af deltagernes erfaringer vil omhandle udfordringerne med kapacitetsopbygning. Bemærk, at første del af konferencen bliver afholdt på engelsk og den andel del bliver afholdt på dansk.

Konkret tages der afsæt i maritim kapacitetsopbygning i det østlige Afrika og Afrikas Horn. Vi indbyder aktører fra ministerier, forsvaret, NGO’er og det private erhvervsliv til at deltage.

Om formiddagen vil konferencen være på engelsk, da vi har fornøjelsen af at få besøg af to meget store internationale kapaciteter på området. Professor Beatrice Heuser, som bl.a. har skrevet den roste bog The Evolution of Stra-tegy. Professor Raul A. Pedrozo, som har en baggrund som søofficer i den amerikanske flåde, en ph.d. i jura, og har i en lang periode været en aner-kendt forsker og underviser ved US Naval War College.

På baggrund af konferencen udarbejder Center for Militære Studier en rap-port om Maritime Security Operations og kapacitetsopbygning. Denne rap-port vil tilgå forsvarsministeriet og forsvarsforligskredsen, og blive offent-liggjort. Rapporten er CMS alene ansvarlig for.

Program

Program
Formiddag:
08.45: Kaffe og registrering
09.15: Velkomst og oplæg om flådens opgaver ved kontreadmiral Finn Hansen, chef for Søværnets Operative Kommando.
09.30: Beatrice Heuserl, Professor, ph.d., University of Reading: Maritime Strategy.
10.15: Pause
10.30: Raul A. Pedrozo, Captain (Rtd.), ph.d., US Naval War Col-lege: Maritime Security Operations.
11.15: Pause
11.30: Lars Bangert Struwe, forsker, ph.d., Center For Militære Studier: Danske styrkebidrag som del af MSO

Frokost 12.15 – 13.00

Eftermiddag:
13.00: Thomas Mandrup, Lektor, ph.d., Forsvarsakademiet: Kapaci-tetsopbygning i Østafrika (TBC)
13.30: Felix Ebbestad, Kommandørkaptajn, Forsvarskommandoen Forsvaret og kapacitetsopbygning
13.45: John Ærø Hansen, Orlogskaptajn, Søværnets Operative Kommando: Søværnets erfaringer med kapacitetsopbygning
14.00: Kaffe
14.15: Workshop om kapcitetsopbygning.
15.30: Opsamling på workshop

Tilmelding bedes sendt til Charlotte Sørensen chs@ifs.ku.dk. Forsker, ph.d, Lars Bangert Struwe er projektleder på projektet, og kan kontaktes på e-mail lbs@ifs.ku.dk eller tlf. 3532 4080 / 2548 9220.