6. marts 2024

Seniorforsker Maria Mälksoo udgiver artiklen "NATO's new front: deterrence moves eastward"

Maria Mälksoo, professor ved Center for Militære Studier og Institut for Statskundskab, har udgivet artiklen ”NATO's new front: deterrence moves eastward” i tidsskriftet International Affairs.

Artiklen afdækker, hvorfor det har taget NATO så lang tid at udvide den militære tilstedeværelse på sin udsatte østlige flanke i lyset af russisk revisionisme. Artiklen kortlægger den historiske udvikling i NATO’s afskrækkelsespolitik og benytter NATO’s Enhanced Forward Presence (eFP) i Polen og Baltikum som kritisk case til at undersøge, hvordan alliancens forståelse af afskrækkelsespolitik har ændret sig, og hvilke rationaler, der ligger bag denne udvikling. 

Artiklen er en del af forskningsprojektet RITUAL DETERRENCE, som ledes af Maria Mälksoo, og som undersøger afskrækkelsespolitik som social praksis på tværs af forskellige dimensioner og typer af afskrækkelse i vigtige nutidige og historiske kontekster. Projektet har til formål at tilvejebringe en gentænkning af troværdigheden og de politiske og psykologiske effekter af afskrækkelsespolitik.

Artiklen kan tilgås her.

Læs mere om RITUAL DETERRENCE-projektet her

Emner