1. oktober 2021

Maria Mälksoo lancerer nyt forskningssamarbejde, støttet af Volkswagen Foundation, på CMS

Seniorforsker ved CMS Maria Mälksoo, lancerer i dag et nyt forskningsprojekt, der er støttet af Volkswagen Foundation. Projektet har fået titlen 'The Challenge of Populist Memory Politics for Europe: Towards Effective Responses to Militant Legislation on the Past' (MEMOCRACY). Det har modtaget 1,2 mio. euro som en del af Challenges for Europe-initiativet fra Volkswagen Foundation for 2021-2024.

Forskningssamarbejdet ledes af prof. Angelika Nußberger ved Institut for Østeuropæisk og Komparativ Ret, Köln Universitet, Tyskland. De andre projektdeltagere er ph.d. Uladzislau Belavusau (Amsterdam Universitet, Center for International og Europæisk Ret samt TMC Asser Institut, Haag, Holland) og ph.d. Aleksandra Gliszczynska-Grabias (Polens Videnskabsakademi, Warszawa og Poznan Menneskerettighedscenter, Polen). Maria Mälksoo vil lede Københavns Universitets del af projektet, med hjælp fra en postdoc (ansættes i perioden 2022-2024).

MEMOCRACY-projektet tager udgangspunkt i den nylige spredning af erindringslovbestemmelser i Central- og Østeuropa (CEE). Disse erindringslovbestemmelser har udvidet den tyske prototype af militant demokrati, ofte i takt med stigende populisme og forværring af grundlæggende rettigheder i CEE-regionen. Forskningssamarbejdet vil gennemføre dybdegående casestudier om Tysklands, Estlands, Letlands, Litauens, Litauens, Polens, Ukraines, Ungarns og Ruslands erindringslovbestemmelser og -politikker i en analyse af deres forenelighed med de demokratiske standarder, som er fastsat af EU og Europarådet. Målet er at tilbyde en ny konceptuel ramme for at forstå erindringskrige og -love i CEE-regionen for at bidrage til aktuelle offentlige debatter om det liberale demokratis fremtid og rammerne for demokratisk erindringsstyring i det transnationale europæiske rum.

Læs mere om projektet hos Volkswagen Stiftung Project Portal.