03. januar 2018

Macron åbner døren for dansk deltagelse i europæisk forsvarspolitisk samarbejde

Unik mulighed for deltagelse i europæisk forsvarssamarbejde
'European Intervention Initiative' er en fransk plan for et mere fleksibelt, europæisk forsvarspolitisk samarbejde. Planen giver Danmark mulighed for at deltage i løsningen af europæiske militære opgaver på trods af et dansk forsvarsforbehold.

Initiativet skal gøre det muligt for de europæiske lande, der har viljen og evnen, at samarbejde mere fleksibelt om løsningen af militære opgaver uden om EU's ineffektivitet.

Men hvad er rationalet bag initiativet, og hvilke strategiske overvejelser bør Danmark afklare, før man støtter udviklingen af alternative europæiske initiativer som Macrons?

De spørgsmål forsøger Niels Byrjalsen og Laura Hollænder Schousboe at besvare i en ny kronik i Jyllands-Posten.

Balanceringen af forholdet til NATO og USA
Hvis Danmark skal tilslutte sig franskmændenes ambition om mere europæisk sikkerhedspolitisk selvstændighed, må man ikke glemme NATO og USA's rolle i Europas sikkerhed.

Europas sikkerhed hviler grundlæggende på den amerikanske sikkerhedsgaranti og interesse i kontinentet.

Derfor er det vigtigt, at Danmark og de europæiske lande stadig fastholder USA's interesse og tilstedeværelse i Europa og ikke gør USA overflødig som en strategisk partner.

Underminerer initiativet sammenholdet i EU?
Hvis Danmark tilslutter sig European Intervention Initiative, bør man også overveje, hvorvidt Danmark bidrager til at underminere sammenholdet i EU.

Selvom initiativet åbner op for potentielt flere fleksible og mere effektive militære løsninger, der kan til- og fravælges alt efter nationale interesser, er det ikke uden konsekvenser for EU.

Hvis de europæiske stater i højere grad vælger forsvarspolitiske initiativer til uden om EU, kan det risikere at underminere det bindende samarbejde i EU, som man har arbejdet for de sidste 60 år.

I Macrons Europa kan Danmark være med - men vil vi?
Danmark har en utvetydig interesse i at bidrage til løsningen af Europas udfordringer syd for vores fælles grænser. En interesse der hidtil har været hindret af vores forsvarsforbehold.

Med Macrons initiativ har Danmark nu muligheden for at kunne bidrage til løsningen af Europas sikkerhedspolitiske udfordringer uden, at det er i konflikt med forsvarsforbeholdet og Danmarks NATO-medlemskab.

Spørgsmålet er bare, om Danmark vil gribe muligheden.

Du kan læse artiklen her.