Censor ved Flyvevåbnets Officersskole – Københavns Universitet

Center for Militære Studier > Nyheder > Censor ved Flyvevåbnet...

12. december 2011

Censor ved Flyvevåbnets Officersskole

Kristian Søby Kristensen, forsker ved CMS, er i dag censor ved Flyvevåbnets Officersskole.