11. maj 2016

CMS-kronik i dagens Berlingske: Styrk Folketinget i sikkerhedspolitikken

Et af punkterne i Taksøe-rapporten er en øget inddragelse af Folketinget, når Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik skal udformes. I en kronik i dagens Berlingske konkluderer Center for Militære Studiers centerleder Henrik Breitenbauch og vicecenterleder Kristian Søby Kristensen, at: ”Snak og håndsoprækning [ikke] gør det alene. En stærkere debat om udenrigs- og sikkerhedspolitikken kræver et stærkere parlament. Hvis man styrker Folketingets institutioner, kan det bidrage til at opbygge medlemmernes identitet som parlamentarikere fremfor partisoldater”.

I kronikken giver Breitenbauch og Søby Kristensen tre bud på ændringer, som vil kunne styrke parlamentet. Herunder oprettelsen af ”en analysekapacitet forankret i Folketinget [som] vil styrke medlemmernes mulighed for at opnå uafhængig viden”; en reorganisering af Folketingets nuværende udvalgssammensætning, således at man øger folketingsmedlemmernes ”muligheder for at anskue et politisk problem på tværs af ressortområder og på tværs af udvalg”; og slutteligt at styrke Folketingets parlamentariske identitet, sådan at medlemmernes i højere grad ser sig selv som parlamentarikere fremfor partisoldater.

Læs hele kronikken her