25. januar 2019

Konference: The future of the UN in international peace and security

FN står overfor store udfordringer og forandringer i de kommende år. Den liberale verdensorden er under pres og multilaterale institutioner, deriblandt FN, er udfordret af en bølge af unilateralisme. Samtidig er de interstatslige krige, som FN i sin tid blev indrettet til at løse, i høj grad blevet afløst af hybride konflikter, borgerkrige og andre komplekse typer af konflikter. Men hvordan kan FN reformere sig selv for at imødegå disse forandringer? Det var spørgsmålet ved CMS’ konference ”The future of the UN in international peace and security”, som blev afholdt i samarbejde med FN-Forbundet d. 17. januar på Christiansborg.

MF og tidligere formand for FN’s Generalforsamling, Mogens Lykketoft, holdt velkomstalen, hvor han satte rammen, for de udfordringer FN befinder sig i. Dette ledte videre til det første panel bestående af Thomas G. Weiss (City University of New York), Ellen Margrethe Løj (tidligere FN-ambassadør for Danmark og fast repræsentant til FN’s Sikkerhedsråd) og Ole Wæver (Københavns Universitet og Centre for the Resolution of International Conflicts) som diskuterede FN’s rolle i den nye globale orden. Velkomsttalen og det første panel kan genses her.

Andet panel stillede skarpt på FN’s håndtering af konflikter. Michael Lollesgaard (tidligere styrkechef for MINUSMA), Emily Paddon Rhoads (Swarthmore College) og Bertrand Ramcharan (tidligere fungerende Højkommissær for Menneskerettigheder) gav deres perspektiver på, hvordan FN balancerer hensynene til fredsbevarende operationer, forebyggelse, menneskerettigheder og udvikling. Andet panel kan genses her.

Efter frokostpausen gav tidligere formand for FN’s Generalforsamling Jan Eliasson en inspirerende tale, som både gav anledning til bekymring over de problemer verden står overfor, men også håb for muligheden for at løse dem. Efter disse ord fik udenrigsordførerne fra Folketingets partier mulighed for at debattere, hvordan de ser FN’s betydning for Danmark og Danmarks rolle i FN. Henrik Dahl (LA), Eva Flyvholm (EL), Nick Hækkerup (S) og Martin Lidegaard (RV) var mødt op for at give deres bud. Eliassons tale og politikerdebatten kan ses her.

Dagen blev rundet af af det sidste panel bestående af Sam Daws (Oxford University), Raimonda Murmokaite (tidligere FN-ambassadør for Litauen og fast repræsentant til FN’s Sikkerhedsråd) og Sebastian von Einsiedel (United Nations University), som gik i dybden med hvordan reformprocessen i FN forløber, og hvilke dynamikker og aktører som påvirker den på forskellig vis. Dagens fjerde og sidste panel kan genses her.