30. november 2016

Klare prioriteringer i regeringens sikkerhedspolitik?

Den nydannede VLAK-regering lægger i sit regeringsgrundlag op til en ny sikkerhedspolitisk strategi, som vil blive lagt frem til debat i foråret 2017. I en analyse på Altinget.dk pointerer CMS’ centerleder, Henrik Breitenbauch, at strategien skal imødegå den presserende udfordringen, der ligger i at:

”De tværgående udfordringer og opgaver i sikkerhedspolitikken kun er blevet større - både i forhold til behovet for koordination og prioritering blandt midlerne – diplomati, militær, udvikling, stabilisering – og på grund af den stigende opløsning af distinktionen mellem indre og ydre sikkerhedsudfordringer i forbindelse med terror, migration, skrøbelige stater, overvågning, efterretningsarbejde, retssikkerhed og så videre.”

Den sikkerhedspolitik, der læges op til i regeringsgrundlaget har iflg. Henrik potentiale til at forandre den måde, vi laver sikkerhedspolitik på i Danmark. Potentialet handler dog mere om form end om indhold, da vi stadig har til gode at se nogle klare politiske prioriteringer og visioner i sikkerhedspolitikken.

Forstå baggrunden for denne vurdering, og få et generelt overblik over de sikkerhedspolitiske elementer i regeringsgrundlaget her.