30. april 2013

Artikel udgives i Small Wars Journal

I en artikel i Small Wars Journal skriver Kristian Knus Larsen, ph.d.-stipendiat ved CMS, sammen med Christian Bayer Tygesen, ph.d.-stipendiat ved IFS, om brugen af performance målinger i forbindelse med counterinsurgency operationer. Artiklen hedder ‘The Horizon Framework: Bringing time into the assessment of counterinsurgency warfare’. De to forfattere argumenterer i artiklen for, at rational expectations theory udgør et fordelagtigt udgangspunkt i forhold til at bestemme, hvem af de stridende parter, der har civilbefolkningens tillid og opbakning. I artiklen præsenteres et framework, der organiserer forskellige måleindikatorer i forhold til den tidshorisont de afspejler. Herved skabes der mulighed for, at styrken og robustheden af udviklingstendenser i oprørsområdet kan bestemmes på et mere solidt grundlag. Artiklen kan læses her.