7. juli 2022

Kevin Jon Heller udgiver ny artikel om mulighederne for retsforfølgelse af Ruslands invasion af Ukraine

Professor Kevin Jon Heller har udgivet artiklen “Options for Prosecuting Russian Aggression Against Ukraine: A Critical Analysis” i tidsskriftet Journal of Genocide Research. Artiklen undersøger de internationale muligheder for at retsforfølge de russiske aktører ansvarlige for Ruslands aggression. 

De juridiske muligheder for international reaktion på Ukrainekrigen 

I kølvandet på den russiske invasion af Ukraine er der i det globale nord bred enighed om, at russiske ledere bør drages til ansvar for krigshandlingerne. På spørgsmålet om ”hvordan” er der dog ikke samme enighed. Mens nogle mener, at Den Internationale Straffedomstol (ICC) er det rette forum, er der andre der mener, at en mere ad hoc international domstol, måske understøttet af Europarådet, er mere passende. Endelig er der dem, som er fortalere for en national retsforfølgelse fra ukrainsk side. Kevin Jon Heller undersøger i artiklen disse forskellige muligheder for international retsforfølgelse, på baggrund af en juridisk vurdering af den russiske aggression i Ukraine.

Læs artiklen her.