13. juni 2019

Katja Lindskov Jacobsen udgiver ny artikel om biometrisk vælgerregistrering

Seniorforsker Katja Lindskov Jacobsen har udgivet artiklen “Biometric voter registration: A new modality of democracy assistance?” i tidsskriftet Cooperation & Conflict. Artiklen undersøger lanceringen af biometrisk vælgerregistrering tværs over Afrika og denne teknologis potentiale for at fremme demokrati. 

 En ny fremgangsmåde

Med udgangspunkt i præsidentvalgene i Kenya undersøger og diskuterer Katja Lindskov Jacobsen, hvordan biometrisk vælgerregistrering kan ses som en ny og lettere tilgang til at fremme demokrati. På den ene side kan teknologien ses om en relativt let løsning på mere komplekse politiske udfordringer, og den kan anskues som et alternativ til andre demokratifremmende operationer. På den anden side er brugen af teknologien ikke uproblematisk, og artiklen diskuterer bl.a., hvordan afrikanske lande i en vis forstand bliver testobjekter for biometrisk vælgerregistrering, og hvordan teknologien er sårbar overfor fx cyberangreb. 

Læs artiklen i sin fulde længde her.