18. december 2017

Katja Lindskov Jacobsen deltog på G7++FOGG møde i Nigeria

Den 11-12 december deltog seniorforsker Katja Lindskov Jacobsen i G7++ Friends of the Gulf of Guinea (G7++FOGG) møde i Lagos i Nigeria, der samlede deltagere på højt politisk niveau.

Formålet med mødet var at drøfte status på sikkerheden i Guineabugten og definere fremtidige multilaterale initiativer til at forbedre den maritime sikkerhed i regionen. Blandt de maritime sikkerhedsudfordringer, som blev drøftet på mødet, var ikke kun pirateri og væbnet røveri til søs, men også ulovlig fiskeri, smugling og migration. 

Billedet er taget under G7++FOGG mødet i Lagos, Nigeria.

Du kan læse mere om mødet og tidligere møder her.