1. november 2011

Center for Militære Studier i Kenya og Djibouti

Seniorforsker Henrik Ø. Breitenbauch er netop hjemvendt fra en interviewrejse til Kenya og Djibouti som led i research til en monografi om sikkerhedsudfordringer i det globale syd og forsvarets mulige fremtidige roller i den kontekst. Turen indebar interviews og kontakter med sikkerhedspraktikere i organisationer med relation til Somalia fra FN og EU, kapacitetsopbygningsprojektet Eastern African Standby Force (EASF) som Danmark støtter gennem Nordic Advisory Coordination Staff (NACS), både med lokale og rådgivere inklusive britiske repræsentanter for British Peace Support Team East Africa (BPST-EA) og endelig Forces Françaises à Djibouti (FFDj). Monografien udkommer efteråret 2012.