25. oktober 2016

Hybrid maritim krigsførelse

Teknikker knyttet til hybrid krigsførelse var centrale, da Rusland overtog Krim i 2014. Det har grundlæggende forrykket sikkerhedssituationen i Europa. NATO’s politiske beslutningstagere har udtrykt bekymring om Ruslands hybride krigsførelse og har vedtaget politiske initiativer, der skal hindre Ruslands anvendelse af en hybrid strategi i Østersøregionen.

Dr. Gary Schaub Jr., Seniorforsker på Center for Militære Studier, har forsket indgående i denne problemstilling og vil i forlængelse heraf holde et oplæg om "Hybrid Maritim Krigsførelse og Østersøregionen" på U.S. National Defence University (NDU) i Washington.

Dr. Gary Schaub holder sit oplæg som en del af en workshop NDU's Irregular Warfare program er vært for. Han vil sammen med Dr. F. Hoffman, Ms. Susan Stepanovich, Dr. T.X Hammes, Sir Lawrence Freedman and Max Kelly diskutere "Maritim Sikkerhed og Hybride Trusler"

Senere på året udgiver Dr. Gary Schaub Jr., i samarbejde med Martin Murphy og Frank G. Hoffman, en Center for Militære Studier rapport med titlen "Hybrid Maritim Krigsførelse og Østersøregionen."