CMS' høringssvar til ændring af lov om Forsvarets formål, opgaver og organisation – Københavns Universitet

Center for Militære Studier > Nyheder > CMS' høringssvar til æ...

06. februar 2013

CMS' høringssvar til ændring af lov om Forsvarets formål, opgaver og organisation

CMS er af forsvsarsministeriet i et høringssvar blevet bedt om at kommentere 'forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.'

Lovforslaget består af en del angående uddannelse samt en del angående forsvarets organisering. CMS anbefaler en overvejelse af følgende fem forhold;

- styrkelse af civil kontrol

- klare kommandoforhold

- effektiv sagsbehandling, bl.a. af økonomi og operationelle forhold

- sikre offentlighed og gennemsigtighed

Høringssvaret kan læses ved at klikke her.