6. februar 2013

CMS' høringssvar til ændring af lov

CMS er af forsvarsministeriet i et høringssvar blevet bedt om at kommentere 'forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.'

Lovforslaget består af en del angående uddannelse samt en del angående forsvarets organisering. CMS anbefaler en overvejelse af følgende fem forhold;

- styrkelse af civil kontrol

- klare kommandoforhold

- effektiv sagsbehandling, bl.a. af økonomi og operationelle forhold

- sikre offentlighed og gennemsigtighed