27. oktober 2021

Høring om cyberdomænet og folkeretlige udfordringer afholdt i samarbejde med Juridisk Fakultet og Det Udenrigspolitiske Nævn


Tirsdag d. 26. oktober 2021 afholdt Center for Militære Studier høringen ”Cyberdomænet og folkeretlige udfordringer for Danmark” i samarbejde med Det Udenrigspolitiske Nævn og Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Formålet med høringen var at debattere den folkeretlige regulering af cyberspace og herunder drøfte muligheder og udfordringer for Danmark på området. Den folkeretlige regulering af cyberdomænet er afgørende for både dansk økonomi og velfærd samt for danske institutioners integritet og sikkerhed.

Høringen blev indledt af Martin Lidegaard, formand for Det Udenrigspolitiske Nævn. Keynote-speaker var professor Kevin Jon Heller (Center for Militære Studier), der stillede skarpt på, hvordan suverænitetsbegrebet kan finde anvendelse i cyberdomænet, herunder forskelle mellem stater der opererer efter hhv. en absolut og en relativ suverænitetsopfattelse. Den efterfølgende paneldebat stod mellem postdoc Tobias Liebetrau (Dansk Institut for Internationale Studier), professor mso Astrid Kjeldgaard-Pedersen (Det Juridiske Fakultet) og postdoc Cornelius Wiesener (Det Juridiske Fakultet), med adjunkt Marc Schack (Forsvarsakademiet) som moderator. Panelet diskuterede bl.a. Danmarks interesser i cyberkonflikter, placeringen af cyberangreb inden for international ret og de uklare grænser mellem forsvar og spionage.

Høringen blev afrundet af Michael Aastrup Jensen, næstformand for Det Udenrigspolitiske Nævn.

Se hele arrangementet her