27. maj 2013

Ny bog om International Politik i Frankrig af Henrik Breitenbauch

Seniorforsker Henrik Breitenbauch har udgivet bogen International Relations in France: Writing between Discipline and State. Bogen undersøger hvorfor og hvordan den franske IR-tradition er forskellig fra den transnationale-amerikanske disciplin. Ved at analysere strukturen i argumenterne i franske og transnationale-amerikanske tidsskriftsartikler over 60 år, demonstrerer Breitenbauch hvordan disciplinerne adskiller sig fra hinanden, samt hvordan de udvikler sig over tid.

Bogen er et bidrag til litteraturen om globale, regionale og nationale traditioner indenfor International Politik. Den bidrager med ny empirisk og teoretisk viden om hvordan menneskelige samfund forsøger at forstå international politik, og hvordan forskellige nationale traditioner giver forskellige bud på, hvordan den opgave kan løses. Bogen er videre et bidrag til studiet af hvordan viden skabes og videreføres afhængigt af politiske og sociale kontekster. 

Se mere om bogen her på Routledges hjemmeside