3. september 2020

Henrik Breitenbauch i international ekspertgruppe om stormagtspolitik og COVID-19

Center for Militære Studiers Henrik Breitenbauch deltager i højniveauekspertgruppen ”International order and great-power politics in the age of Covid-19” arrangeret af International Institute for Strategic Studies (IISS) og Hanns Seidel-fonden. Coronaviruspandemien udgør ikke blot en civil folkesundhedskrise, men har også omfattende og langvarige implikationer for international orden, stabilitet og sikkerhed. Projektet anvender en multidisciplinær tilgang og samler praktikere og eksperter for at analysere og imødegå disse udviklinger.

Gruppens arbejde er en del af et større IISS-studie af COVID-19 pandemiens geopolitiske implikationer for europæisk forsvar. Første møde finder sted i september 2020 og ekspertgruppens arbejde fortsætter over efteråret ind i 2021. Projektet resulterer i en rapport, der udgives i februar 2021.