1. marts 2013

CMS skal undersøge Grønlands råstoffer

Mikkel Vedby Rasmussen vil bidrage med sikkerhedspolitisk ekspertise, når et nyt grønlandsk-dansk universitetsudvalg skal klarlægge, hvordan Grønlands råstoffer bedst kan udvindes og udnyttes. Ressourcerne kan være med til at skabe vækst og beskæftigelse i Grønland. Udvalget skal blandt andet analysere, hvordan minedrift, olieudvinding og storskalaprojekter kan finansieres og gøres bæredygtigt både politisk, demografisk og miljømæssigt.

Du kan finde mere information om udvalget her.