1. februar 2013

CMS ude med ny rapport

Center for Militære Studier har i dag offentliggjort rapporten "Get it Together - Smart Defence Solutions to NATO's Compound Challenges".

Denne rapport beskæftiger sig med et specifikt og underbelyst aspekt af Smart Defence. Overordnet fokuserer Smart Defence-dagsordenen mest på output, det vil her sige operative militære kapaciteter. Stigende priser på forsvarsmateriel i kombination med faldende budgetter udgør en tilskyndelse til øget multinationalt samarbejde i hele Alliancen, men i særhed for de mindre lande. Rapporten argumenterer derfor for, at der er fordele ved at fokusere på at styrke samarbejdet på input-siden, i forhold til indkøb af militære platforme. Logikken er, at det er mindre følsomt at købe ind sammen til hver sin kapacitet, end det er at købe ind sammen til en fælles kapacitet. Til gengæld vil man opnå stordriftsfordele over hele udstyrets levetid, nemmere operativt samarbejde og en dybere forankring af Alliancen. Men der findes imidlertid et dødvande indenfor multinationale indkøb. Dødvandet er forårsaget af en kombination af nationale, internationale, administrative, politiske og industrirelaterede faktorer. For at fremme Smart Defence-dagsordenen analyserer denne rapport, hvordan man kan skabe en positiv spiral for multinationale indkøb indenfor NATO.

Du kan læse mere om rapporten her.