8. februar 2019

Seminar: CMS afdækker tendenserne for dansk udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik i 2018

Tirsdag den femte februar afholdte Center for Militære Studier igen i år et velbesøgt seminar omkring den årlige spørgeskemaundersøgelse: sikkerhedspolitisk barometer.

Vicecenterleder, Kristian Søby Kristensen, åbnede seminaret med en gennemgang af de mest betydelige trends, tendenser og opbrud for den udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske udvikling i 2018. Dernæst blev ordet givet til paneldeltagerne, der bestod af professor fra Institut for Statskundskab på KU, Martin Marcussen og centerleder Henrik Breitenbauch. Panelisterne var blandt andet enige om, at rammebetingelserne for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik er under forandring, og at det skaber nye betingelser for Danmarks udenrigspolitiske handlerum og et nyt pres på både det danske forsvar såvel som udenrigstjeneste. Du kan læse mere om spørgeskemaundersøgelsen her.

Et veloplagt publikum stillede derefter spørgsmål om, hvorvidt og hvordan Danmark kan imødegå og mediere flere af de nye tendenser og understregede blandt andet behovet for en skarp prioritering af, hvordan danske midler anvendes udenfor landets grænser. Der blev også spurgt ind til, hvordan Danmark bør forholde sig til de sikkerheds- og forsvarspolitiske udviklinger i EU. 

Ovenpå seminaret blev der afholdt reception for den genudnævnte centerleder på Center for Militære Studier.