13. april 2018

Fuldt hus til debat om Danmarks fremtidige engagement i Somalia

Center for Militære Studier var onsdag d. 11. april i samarbejde med Udenrigsministeriet vært for en offentlig høring om Danmarks fremtidige engagement i Somalia.

På mødet præsenterede Danmarks ambassadør i Kenya og Somalia, Mette Knudsen, hovedlinjerne i udkast til landepolitikpapir og konceptnote for Danmarks kommende landeprogram for Somalia, 2018-2022.

Herefter kom  seniorforsker Peter Albrecht  (Dansk Institut for Internationale Studier) og seniorforsker Katja Lindskov Jacobsen (Center for Militære Studier) med kommentarer til politikken og lagde op til den efterfølgende debat, som blev modereret af professor Martin Marcussen (Institut for Statskundskab).

Danmarks engagement i Somalia har strategisk betydning
Mette Knudsen fremhævede, at Somalia er på Danmarks udviklingspolitiske prioriteringsliste, fordi landet indtager en strategisk placering i Europas og dermed Danmarks brede nærområde. Bl.a. maritim kriminalitet, irregulære migrationsstrømme, voldelig ekstremisme og terrorisme er væsentlige udfordringer.

Ambassadøren påpegede også, at Somalia oplever fremgang på det økonomiske område, hvor øgede fiskeriindtægter, skatteindtægter samt forbedring af telekommunikationsområdet påvirker stabiliteten og statsopbygningen i landet positivt.

Publikum skabte en livlig debat
Et veloplagt publikum stillede efterfølgende en række spørgsmål til Danmarks fremtidige engagement og understregede bl.a. behovet for at bekæmpe maritim kriminalitet og fremme lovligt fiskeri, skabe sikkerhed for lokalbefolkningen gennem støtte til det somaliske politi samt at etablere robust infrastruktur.

Der blev også spurgt til samarbejdet med andre lande, der er engagereret i regionen, heriblandt Tyrkiet, og til inddragelsen af den somaliske diaspora i dansk politikudvikling.