16. august 2018

Forsvarsplanlægning: ny forskning

Forsvarsplanlægning: ny forskning

Forsvarsplanlægning er temaet for det nyeste udgave af Defence Studies.  Særnummeret er redigeret af centerleder Henrik Breitenbauch og postdoc André Ken Jakobsson.

Artiklerne i nummeret kaster nyt lys på et ofte overset aspekt ved forsvars- og strategiske studier, nemlig forsvarsplanlægning. Som redaktørerne nævner i deres indledning fortjener det ”upstream”-karakteriserede fænomen forsvarsplanlægning større opmærksomhed set i forhold til det mere traditionelle ”downstream”-perspektiv på beslutninger og processer om magtanvendelse. Forsvarsplanlægning bliver belyst med særligt blik på forholdet mellem den  og staten, og dermed også på de civil-militære relationer som kendetegner hver enkelt stat. Redaktørerne fremhæver, at forsvarsplanlægning hverken kan reduceres til et resultat af politiske beslutningsprocesser eller som en automatisk reaktion på udefrakommende hændelser. I stedet bør forsvarsplanlægning ses som et ”strategisk faktum” præget af dens egne dynamikker.

Find hele særnummeret her inklusive open access til introduktionsartiklen:

https://www.tandfonline.com/toc/fdef20/18/3?nav=tocList