Tale af forsvarsminister Nick Hækkerup – Københavns Universitet

Center for Militære Studier > Nyheder > Tale af forsvarsminist...

13. januar 2012

Tale af forsvarsminister Nick Hækkerup

Forsvarsminister Nick Hækkerup holdt tirsdag den 10. januar 2011 et foredrag ved Center for Militære studier om sit syn på de udfordringer, som det danske forsvar står overfor.

 "Vi skal blive dygtigere til at forudsige, hvor konflikter kan opstå. Vores kapaciteter skal være så fleksible som muligt, så vi med færre ressourcer kan gøre mindst ligeså meget som i dag. Vi skal samtænke den indsats vi yder, så vi gør mest mulig nytte for de ressourcer vi bruger. Vi skal gå fordomsfrit til et styrket samarbejde med andre lande. Og så kræver kampen for folkeret og menneskerettigheder, at vi lever op til dem, også i kampen for at nå dem."

For at læse hele talen - Solidaritet og fremtiden for dansk forsvar - klik her