8. november 2019

CMS Forsvarskonference 2019: Forsvarsforliget mellem stormagtsrivalisering og implementering

Stormagtskonkurrence supplerer i stigende grad globalisering som det grundlæggende tema i verdenspolitikken. Hvordan vil den øgede stormagtsrivalisering påvirke dansk forsvars- og sikkerhedspolitik og implementeringen af forsvarsforliget? Hvilke beslutninger og afvejninger står forsvaret overfor, i forhold til både mennesker og maskiner? Hvilke politiske prioriteter har forligspartierne til implementeringen af forsvarsforliget, og hvilke udviklingsmuligheder ser de?

Disse og flere spørgsmål blev drøftet på Center for Militære Studiers årlige forsvarskonference d. 6. november, hvor forsvaret, politikere, forskere, interesseorganisationer og civilsamfundet var samlet på Nationalmuseet for at diskutere stormagtsrivaliseringens betydning for Danmark og ikke mindst for de vigtige beslutninger, som de næste år skal træffes i forbindelse med udmøntningen af det gældende forsvarsforlig. 

På konferencen talte forsvarsminister Trine Bramsen, og hun understregede, hvordan nye truslers kompleksitet og uforudsigelighed stiller nye krav til forsvaret, og til det danske samfund som helhed, og hun fremhævede samtidig, hvordan det politiske svar i form af det indgåede forsvarsforlig samt tillægsaftale afspejler denne udvikling og samtidig indeholder initiativer og skaber rum for beslutninger, som vil gøre Danmark mere sikkert.

I løbet af konferencen gik fire paneler i dybden med hvert sit tema i relation til implementeringen af forsvarsforliget. Det første panel drøftede de ændrede internationale betingelser, som forliget skal implementeres under, og inkluderede indlæg fra postdoc André Ken Jakobsson (CMS) om gråzonekonflikter, seniorforsker Louise Riis Andersen (DIIS) om svækket multilateralisme, seniorforsker Kristian Søby Kristensen (CMS) om den europæiske forsvarsdimension og institutleder Nina Græger (Institut for Statskundskab, KU) om norske erfaringer og forsvarspolitiske initiativer.

Forsvarets personalepolitiske retning var til debat på konferencens andet panel med oplæg af direktør for Forsvarsministeriets Personalestyrelse Laila Reenberg, efterfulgt af debat med og indlæg fra repræsentanter fra forsvarets organisation, som på hver deres måde er involveret i den praktiske opstilling og aftagelse af personel, hhv. skolechef Nicolas T. Veicherts (Hærens Officersskole), operativ chef Michael G. Landmark (2. Eskadre, Søværnet), og planlægningschef Lars-Bo Mørkholt (Planlægnings- og Udviklingsstaben, FKO).

Dette ledte videre til konferencens tredje panel, som diskuterede udfordringer og muligheder i relation til investeringer på materielsiden, og blev indledt med en status fra direktør for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Flemming Lentfer, efterfulgt af debat med og indlæg fra dekan Jens Ringsmose (Syddansk Universitet) om internationale tendenser inden for investeringer i forsvarsteknologi, adjunkt Jeppe Teglskov Jacobsen (Forsvarsakademiet) om opbygningen af en dansk cyberkapacitet, og operativ chef Henrik Lyhne (Hærens 1. brigade) om praktiske udfordringer i forbindelse integration nyt materiel.

Konferencen blev afsluttet med forsvarspolitisk debat mellem repræsentanter for forsvarsforligspartierne om deres vigtigste prioriteter til forligsimplementeringen, hhv. Henrik Dahl (MF, Liberal Alliance), Søren Espersen (MF, Dansk Folkeparti), Claus Hjort Frederiksen (MF, Venstre), Niels Flemming Hansen (MF, Det Konservative Folkeparti) og Bjarne Laustsen (MF, Socialdemokratiet).

Læs centerleder Henrik Breitenbauchs velkomsttale her.
Hør Trine Bramsens og udvalgte paneldeltageres hovedpointer i videoerne til højre.