6. september 2018

Forsvarskonference: Dansk forsvar i et nyt Europa

De internationale rammer for dansk forsvarspolitik er under forandring. Vestens forhold til Rusland skærpes, præsident Trump sår tvivl om værdien af amerikansk lederskab, og Merkel og Macron kører parløb i Europa. Det danske forsvar, der tidligere i år fik et substantielt løft, skal derfor implementeres i en skærpet, usikker og uforudsigelig situation, der giver anledning til at diskutere, hvordan Danmark skal spille sine kort.

De nye udfordringer dannede rammen for Center for Militære Studiers forsvarskonference Dansk forsvar i et nyt Europa, afholdt den 28. August på Nationalmuseet, hvor forsvaret, politikere, forskere, interesseorganisationer og civilsamfundet var inviteret til at diskutere internationale udfordringer for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik.

Konferencen blev skudt i gang af forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, der indledte konferencen med at skitsere det nyligt indgåede forsvarsforlig, og hvordan forligets ’substantielle løft’ vil guide det danske forsvar igennem rørte vande den kommende tid. Ministeren lagde ligeledes linjen for den efterfølgende debat ved at understrege, hvordan rammerne for dansk sikkerheds- og forsvarspolitik bliver mere usikre og udfordret af Præsident Trumps pres på NATO-medlemslandene, såvel som af det danske forsvarsforbehold, der kan udgøre en hindring for Danmarks indflydelse i en accelererende europæisk sikkerhedsstruktur.

Herefter introducerede Centerleder Henrik Breitenbauch dagens to sessioner. Det første panel af forskere; Trine Flockhart (Center for War Studies, SDU), Karsten Friis (Norsk Utenrikspolitisk Institutt), Peter Viggo jakobsen (Forsvarsakademiet og SDU), Kristian Søby Kristensen (Center for Militære Studier, KU) og Christine Nissen (Dansk Institut for Internationale Studier) diskuterede og kortlagde, hvordan fortsat fragmentering og differentiering i de to hjørnesten for dansk forsvarspolitik - NATO og EU – vil påvirke dansk og nordisk sikkerhedspolitik i fremtiden.

Andet panel rundede forsvarskonferencen af med en paneldebat mellem forsvarspolitikere; Henrik Dahl (LA), Mads Fuglede (V), Martin Lidegaard (RV) og Holger K. Nielsen (SF). Her blev det diskuteret, hvordan man fra politisk side bør håndtere og forholde sig til rammerne for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik i hastig forandring.