31. januar 2018

Forsvarsforligskredsen fortsætter samarbejdet med Københavns Universitet og Center for Militære Studier

Med en øget bevilling vil KU’s Center for Militære Studier øge forskningen i risikoen for cyberangreb, droner og højteknologiske kampmidler, ligesom Østersøområdet i højere grad kommer i forskernes søgelys i de kommende år.

Med sidste uges forsvarsforlig fortsætter kredsen af forligspartier i Folketinget samarbejdet med Københavns Universitet. Politikerne har givet Center for Militære Studier (CMS) en bevilling, der rækker seks år frem i tiden til og med 2023.

Samtidig får CMS nu yderligere 15 millioner kroner, som skal udmøntes i folkeretslig forskning i droner, højteknologiske kampmidler og i risikoen for cyberangreb. Også forhold omkring Østersøen og Baltikum og problemer i forbindelse med dansk deltagelse i internationale operationer kommer i højere grad i forskernes søgelys i de kommende år.

- ”Center for Militære Studier er helt unik set i et europæisk perspektiv, fordi vi er en uafhængig forsvars- og sikkerhedspolitisk tænketank med base på et universitet. Jeg er stolt over, at politikerne anerkender vores indsats ved at forlænge vores bevilling, så vi fortsat kan levere ny og relevant viden til både beslutningstagere og offentligheden i øvrigt i Danmark”, siger centerleder på CMS, Henrik Breitenbauch.

Også institutleder og professor ved Institut for Statskundskab, Mikkel Vedby Rasmussen er glad for den fortsatte bevilling:

- ”CMS spiller en vigtig rolle for universitetets bestræbelser på at styrke vores bidrag til problemløsning af væsentlige samfundsmæssige udfordringer. Centerleder Henrik Breitenbauch, vicecenterleder Kristian Søby Kristensen og resten af holdet på CMS gør en kæmpe indsats, og jeg glæder mig til at følge deres arbejde i de kommende år”, siger han.

Efterspurgt og fagligt velfunderet forskning
Dekan for det Samfundsvidenskabelige Fakultet Troels Østergaard Sørensen ser CMS som et godt eksempel på, hvordan Københavns Universitet er med til at skabe viden og kortlægge komplicerede sammenhænge i en stadigt mere omskiftelig verden:

-”At Center for Militære Studier nu for tredje gang får en stor bevilling fra den brede kreds af partier bag forsvarsforliget er et udtryk for, at den forskning, CMS leverer, både er fagligt velfunderet og efterspurgt”, siger han.

Blandt Center for Militære Studiers mange rapporter er det årlige ”Sikkerhedspolitisk Barometer”, som tager temperaturen på den sikkerhedspolitiske situation. CMS blev oprettet som et uafhængigt forskningscenter på Institut for Statskundskab i forbindelse med forsvarsforliget i 2010 og har ca. 10 årsværk. Det er tredje gang bevillingen til CMS er forlænget.