23. november 2017

Forskningsrejse til Kenya: Maritim kriminalitet

I forbindelse med samarbejdet mellem Center for Militære Studier og UNODC's Global Maritime Crime Programmeom maritim kriminalitet i det Indiske Ocean, har seniorforsker Katja Lindskov Jacobsen og seniorrådgiver Julie Høy-Carrasco været på en forskningsrejse til Kenya den 13.-16. november.

Formålet med rejsen var at tilegne sig ny viden om tendenserne indenfor maritim kriminalitet i den Indiske Oceans region.

Lindskov Jacobsen og Høy-Carrasco var blandt andet i Nairobi, hvor de deltog i et lukket ekspertmøde om heroinsmugling i regionen med særlig fokus på, hvad der sker med det heroin, som ikke beslaglægges. Her blev ny data om drug trafficking i Kenya, Tanzania, Mozambique og Sydafrika præsenteret.

Derudover var Lindskov Jacobsen og Høy-Carrasco også i Mombasa, hvor de blandt andet interviewede Kenyas Maritime Police Unit og besøgte et højtsikret fængsel, som benyttes til fængsling af pirater.