9. februar 2017

Flyt NATO til Washington

Af Magnus Nordenman, direktør for Det Transatlantiske Sikkerhedsinitiativ ved the Brent Scowcroft Center on International Security hos the Atlantic Council og Henrik Breitenbauch, direktør for Center for Militære Studier på Københavns Universitet.

Få udenfor NATO’s organisation er klar over, at en af alliancens to strategiske kommandoer ikke ligger i Europa, men i Norfolk, Virginia. Den blev til under navnet Allied Command Transformation (ACT) som svar på nye trusler og udfordringer i starten af det 21. århundrede og nærmer sig nu sit 15 års jubilæum.

I dag er det ACT’s opgave at kigge ind i fremtiden og hjælpe alliancen med at udvikle nye kapabiliteter, styrker og doktriner som svar på nyopståede udfordringer. Men det er på tide at genoverveje ACT’s fremtid i lyset af de nye politiske realiteter i USA og den forværrede sikkerhedssituation i Europa.

For det første bør ACT flytte til Washington for at komme tættere på amerikanske beslutningstagere og derved blive i stand til mere effektivt at få gavn af de diskussioner og beslutninger, der tages i Pentagon. Dertil kommer, at det er vigtigere end nogensinde, at amerikanske ledere bliver mindet om vigtigheden af NATO på næsten daglig basis. Hvilken bedre vej dertil, end at have en strategisk NATO-kommando som nabo til Det Hvide Hus, Kongressen, samt udenrigs- og forsvarsministeriet?

En af hovedårsagerne til at placere ATC i Norfolk var at give kommandoen mulighed for at stå på skuldrene af den amerikanske militære omstillingsindsats hos U.S. Joint Forces Command. Dengang sad USJFCOM’s kommandør samtidig som Supreme Allied Commander Transformation, en dobbeltfunktion, der tidligere har været varetaget af blandt andre nuværende forsvarsminister James Mattis. Kommandoen bliver stadig ledet af en firstjernet officer, i øjeblikket af fransk nationalitet. USJFCOM blev nedlagt i 2011 og fik sine funktioner underlagt de Joint Chiefs of Staff. ACT har stadig et tæt samarbejde med de Joint Chiefs of Staff – men dette kunne styrkes ved en flytning til Washington.

Alt dette er vigtigt grundet ACT’s rolle i NATO. De to store kommandoer i NATO’s relativt lette organisation beskæftiger sig med to forskellige sider af NATO – henholdsvis nuværende operationer og forberedelse på fremtidens. Fra Mons i Belgien håndterer NATO Allied Command Operations koordinationen af de mange igangværende internationale operationer, der foregår under NATO’s flag. NATO-lande stiller også styrker til rådighed til andre operationer såsom Operation Inherent Resolve i Irak og Syrien.

ACT, på den anden side, står med ansvaret for udviklingen af alliancens virksomhed. ACT er en ret overset del af et magtfuldt netværk for USA's og alliancen – og derfor for måden hvorpå alliancen arbejder, også for USA’s interesser.  

Organisationen bag NATO er relativt lille – kun få tusind mand. Som organisation har NATO heller ikke betydelige militære ressourcer. Medlemsstaterne har kontrollen med deres egne væbnede styrker – og kan vælge at bruge dem under NATO-paraplyen, eller i en ad hoc coalition of the willing.

NATO-organisationens opgave er således primært at koordinere indsatser og formidle information mellem medlemsstaternes – heriblandt USA’s - væbnede styrker. Den praktiske strategiske vigtighed af alliancen og dens organisation kan ikke understreges nok. På mange måder fungerer NATO som en formidlingsstation for amerikansk best practice på forsvarsområdet. Dette gør NATO til en force multiplier for USA.  

En flytning til Washington skal ikke medføre, at NATO helt forlader Norfolk-området. I stedet bør NATO efterlade en planlægningsenhed, der kan udgøre fundamentet for en struktur, som kan støtte amerikanske forstærkninger på tværs af Atlanten i krisetid. En kobling kunne laves med U.S. Fleet Forces Command, som er ansvarlig for at forsyne diverse geografiske forsvarskommandoer med amerikanske flådestyrker.  

Det er på tide at flytte NATO til Washington, både som en konstant påmindelse om alliancens vigtighed overfor amerikanske beslutningstagere og for at bringe ny energi til ACT’s eksistentielle formål: at transformere NATO mod bedre at kunne håndtere det 21. århundredes mange sikkerhedsudfordringer. Og præsident Donald J. Trump bør hilse det velkomment at få en strategisk NATO-kommando som ny nabo.

 Indlægget blev første gang offentliggjort i DefenseNews 8. februar 2017.