05. marts 2018

Energiekspert: Vi befinder os i en revolutionær tid indenfor energisektoren

Agnia Grigas indledte sit oplæg med at introducere os til hendes nyligt publicerede bog ”The New Geopolitics of Natural Gas”. Heri argumenterer hun for, at gas i høj grad er en politiseret varer – mere end olie.

Transformationen af det globale gasmarked
Indenfor det globale gasmarked, har USA oplevet en signifikant stigning i LNG-handel siden atomulykken i Fukushima. På baggrund af udvindingen af skiffergas, er USA blevet den største gasproducent i verden, og endda større end Rusland.

Grigas argumenterede for, at vi på verdensplan har set en gradvis opbygning af gasinfrastruktur, især i Europa, hvor gasrørledninger, forsyningslinjer, LNG-import og –eksportterminaler mv. er blevet bygget de seneste år.

Disse markedsændringer sigter mod fremkomsten af et globalt gasmarked. Markedet for gas har transformeret sig fra at bestå af handel på et lokalt og regionalt plan til et globalt gasmarked, hvilket betyder, at flere stormagters distinkte interesser er i spil.

Ruslands monopol på det europæiske marked
Grigas pointerede, at Rusland vil forblive en signifikant spiller på det globale gas- og oliemarked. Rusland vil samtidig også forsyne Europa med gas og olie, men de vil dog  miste deres monopol på det europæiske marked.

Med den tabte markedsandel i Europa, vil Rusland derfor også miste noget af sin politiske slagkraft, som gasforsyningen har været med til at understøtte. Det kommer som en konsekvens af, at den russiske økonomi i høj grad er afhængig af indtægterne fra eksporten af naturressourcer.

Dog argumenterede Grigas for, at hvis Nord Stream 2 bliver bygget, vil Ukraine miste sin rolle som transitstat, hvormed hun var bekymret for, hvorvidt Tyskland ville opstå som en ny transitstat indenfor gas. Dette ville nemlig betyde, at vi kommer til at se mere politisk indflydelse fra Rusland.

Se hele oplægget her.