1. november 2011

Center for Militære Studier til årsmøde i Dansk Selskab for Statskundskab

Seniorforsker Henrik Ø. Breitenbauch deltager sammen med ph.d.-stipendiat Kristian Knus Larsen og forskningsassistent Marie Dørup Olsen i Dansk Selskab for Statskundskabs Årsmøde 3.-4. November i Vejle. Henrik Breitenbauch vil i den forbindelse være ordstyrer på et rundbord om "Statskundskaben mellem videnskab, policy og medier" med deltagelse af direktør Mette Wier (AKF), professor Erik Albæk (SDU), og professor Jørgen Grønnegaard Christensen (AU), være chair for og præsentere et paper ved panelet om "Interdisciplinaritet" samt deltage i et rundbord om "Hvornår nok aktivisme i dansk udenrigspolitik?", hvor de øvrige deltagere er seniorforsker Hans Mouritzen (DIIS), lektor Peter Viggo Jakobsen (FAK) og professor Uffe Østergaard (CBS).