Ny rapport om langsigtet forsvarsplanlægning offentliggjort – Københavns Universitet

Center for Militære Studier > Nyheder > Ny rapport om langsigt...

16. oktober 2012

Ny rapport om langsigtet forsvarsplanlægning offentliggjort

Institut for Forsvarsstudier i Norge har udgivet en ny rapport om langsigtet forsvarsplanlægning. Rapporten er forfattet af forsker ved Institut for Forsvarsstudier i Norge, Magnus Håkenstad, og Ph.D.-studerende ved Center for Militære Studier i København, Kristian Knus Larsen.

Rapporten sammenligner de langsigtede forsvarsplanlægningssystemer i de nordiske lande - Danmark, Sverige, Norge og Finland - samt Frankrig, Storbritannien og Holland. Forsvarsplanlægning finder sted i grænsefladen mellem den politiske, militære og embedsværkets sfærer, og den foreliggende undersøgelse har til formål at identificere hvilke aktører, der er involverede i planlægningen, samt hvordan planlægningsprocesserne foregår.

Rapporten finder frem til, at langsigtet forsvarsplanlægning foregår på meget forskellig vis i de lande, som undersøges. Der er således en stor variation i hvilke aktører og institutioner, som initierer, kontrollerer og bidrager til den langsigtede planlægningsproces. I selve planlægningsprocessen er der også store forskelle i mødefrekvens, timing og udsyn, samt hvor metodiske og strukturerede systemerne er. Rapporten sandsynliggør, at disse forskelle er forankret i forskellige forfatningsmæssige traditioner og i forskellige public management praksisser i de enkelte lande, og at forskellene derfor vil være vanskelige at ændre.

Rapporten kan downloades her.