8. april 2013

Boglancering af 'Danmark i Krig'

Danmark har siden 2001 deltaget i mange, ofte langvarige og omkostningsfulde militære operationer. Krig er blevet en normal del af udenrigspolitikken. Man kan endda beskrive den som militær aktivisme.

I anledning af udgivelsen af ”Danmark i krig: demokrati, politik og strategi i den militære aktivisme” af Kristian Søby Kristensen (red.) inviterer Center for Militære Studier til en paneldebat hvor bidragydere fra bogen vil diskutere de udfordringer der knytter sig til den militære aktivisme og den øgede brug af militær magt.

Paneldebatten efterfølges af en reception.


Program:

15:30-17:00 Paneldebat

Anders Wivel – udenrigspolitisk aktivisme
Henrik Ø Breitenbauch – den militære aktivismes strategi
Kristian Søby Kristensen – civil-militære relationer i krig
Lars Bangert Struwe – pirateri og militær aktivisme
17:00-18:00 Reception


Arrangementet finder sted 18. april, kl. 15:30-18:00, lokale 2.0.63, og er åbent for alle. Tilmelding er nødvendig på jk@ifs.ku.dk senest 16. april.