3. december 2018

Danmark sætter ny kurs for maritim kriminalitetsbekæmpelse

Fredag den 30. november præsenterede udenrigsministeriet, forsvarsministeriet, justitsministeriet samt erhvervsministeriet det prioritetspapir, som skal sætte kursen for Danmarks bidrag til maritim kriminalitetsbekæmpelse i perioden 2019-2022. De to foregående strategier har haft fokus på bekæmpelse af pirateri og væbnet røveri til søs ud for Afrikas Horn og i Guineabugten, men maritim kriminalitet er mere end ’blot’ pirateri. Ulovligt fiskeri samt smugling af våben, narkotika, trækul og mennesker ad maritime ruter, er blot nogle af de aspekter, som udgør den samlede trussel mod sikkerhed og stabilitet i regionen, og globalt. Problemets komplekse natur gør det særdeles indviklet at bekæmpe maritim kriminalitet. Det bredere fokus i det nye prioritetspapir, giver god mulighed for at Danmarks fremadrettede indsats kan få effekt på andre maritime udfordringer end pirateriet alene.

I løbet af det sidste år, har Center for Militære Studier sat fokus på det bredere spørgsmål om maritim kriminalitet og på, hvordan vi får mest ud af de bidrag, vi stiller med. Læs mere om det i rapporten 'Store masker i små net' og i ’Navigating Changing Currents’, der sætter særligt fokus på Guineabugten. Download og læs rapporten og rapport memoet her på siden. Desuden har Seniorforsker Katja Lindskov Jacobsen netop udgivet en artikel i Ræson, som stiller skarpt på, hvordan maritim kriminalitetsbekæmpelse er mere end blot antipirateri. Læs den her.