15. marts 2018

Danmark: et land under indflydelse

Verdensordenen har en afgørende indflydelse på småstater som Danmark, skriver professor emeritus Bertel Heurlin i det seneste nummer af Udenrigs.

Verdensordenen afgør vores sikkerhedspolitik
Hvad er de væsentligste træk og centrale politiske udfald i de sidste 75 år af dansk sikkerhedspolitik? I en artikel hos Udenrigs peger professor emeritus Bertel Heurlin på verdensordenen som en af de afgørende faktorer. Danmark har således ført forskellige strategier for at sikre landets overlevelse alt efter tidens verdensorden.

Men verdensordenen har ikke kun haft betydning for Danmarks sikkerhedspolitiske strategi. Ifølge Heurlin har verdensordenen også betydet en ændring i Danmarks kapabiliteter, og hvorvidt Danmarks sikkerhedspolitiske mål er lykkedes.

Du kan tilgå artiklen i fuld længde her.