2. september 2013

CMS Survey om Syrien

Center for Militære Studier har i løbet af sommeren 2013 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt personer med særlig viden, indsigt og erfaring på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område.

I lyset af den igangværende diskussion af, om det internationale samfund bør gribe ind i borgerkrigen i Syrien, har vi valgt at præsentere de adspurgtes holdning til fire udsagn om Danmarks rolle i tilfælde af en evt. militær aktion.

Læs mere her.

Se en grafisk præsentation af resultaterne her.