26. juni 2013

Center for Militære Studiers Survey 2013

Var indsatsen i Afghanistan en sejr? Skal Danmark bombe Iran? Vil Grønland erklære sig selvstændigt indenfor 10 år? Der er mange spørgsmål, at stille til dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. 

Center for Militære Studier ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet gennemfører et survey af personer med særlig viden, indsigt og erfaring på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område. Formålet med undersøgelsen er at formidle, hvad de, som må formodes at vide mest om emnet, vurderer. 

Undersøgelsen gennemføres i sommeren 2013, og det er hensigten at gentage den i de kommende år.